SAĞLIK. GÜVENLİK

0-6 yaş arası çocuklar keşfetmeye meraklıdır. Araştırmaya isteklidir. Denemeye açıktır. Öğrenme süreci içinde, karşılaştıkları canlı cansız tüm varlıklarla fiziksel ve zihinsel etkileşime geçerler. Okul öncesi çocuklar, öğrenme süreci içinde kullandıkları malzemeler, donanımlar, oyuncaklar ve bulundukları ortamdaki her varlıkla karşılıklı bir meydan okuma içindedirler. Fakat tehlike bilincine henüz sahip değillerdir. Çocuklar her yerde her an kaza riski ile karşı karşıyadır. Bu sırada, biz yetişkinlerin beklemedikleri, tahmin edemedikleri durumların oluşmasına yol açabilirler. Ve bunun olma olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle, olabilecek durumları önceden kestirerek, önlem almak, istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına engel olacaktır. Çocukların gözetimde olması da kazaları tam olarak önleyememektedir. Önlem alma faaliyetleri, şansa yer vermeyecek şekilde, belli bir sistem dahilinde, belli kriterler ve kontrol noktaları tespit edilerek yürütülmek zorundadır. Aksi halde, gözden kaçan ya da unutulan bir husus, tüm çabaları boşa çıkarabilir. Yapılan istatistikler; 0-6 yaş grubu çocukların uğradığı kazaların % 40’ ında, çocuğun bir yetişkinin gözetiminde olmasına rağmen meydana geldiğini göstermektedir. Sadece bu bilgiler bile bize güvenlik önlemleri almanın kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.