REHBERLİK

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri;

 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; bireyin kendini tanıması, yeteneklerinin açığa çıkarılması, yaratıcı, özgüveni yüksek, kişiler arası iletişimde başarılı ve özgür bireyler yetiştirmek amacıyla verilen hizmetlerin bütünüdür. Okul öncesi eğitim; çocuklarımızın okul yaşamları, sosyal iletişim becerileri, öğrenme yetileri üzerinde çok önemli bir yere sahiptir.

 

Özel Akademilk Eğitim Kurumları’nda “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri” servisi olarak ortak amacımız; "önce insan" düşüncesinden  hareketle çocuklarımızı daha yakından tanıyıp her birini sahip oldukları gelişim ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sürekli gelişme-öğrenme isteği içinde olan, alternatif düşünebilen , özgüvenli, sağduyulu, yaratıcı, bağımsız, kendini ifade edebilen, sosyal, katılımcı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirebilmektir.

Okulumuzdaki Rehberlik Servisi’nin en önemli amaçlarından biri de öğrencilerin düzenli gelişim takiplerini yapmak, varsa normal dışı gelişmelerin erkenden tespit edilmesini sağlamak, aileyi bu doğrultuda bilgilendirmek ve yönlendirmek, ve öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlamaktır.

Çocukların gelişim dönemleri içerisinde, en yoğun ve hızlı öğrenme  0-6 yaş döneminde gerçekleşmektedir. Rehberlik servisi,  okul-aile-çocuk üçgeni içerisinde yer alır ve çocuğun birey olarak farklılıklarının anlaşılması, destekleyici rehberlik hizmetlerinin yürütülebilmesinde bu üçgenin  sağlıklı bir şekilde kurulması önemlidir.


Bu bağlamda;
Akademilk rehberlik servisi olarak öğrenciye yönelik çalışmalarımız;

        Okulumuza yeni başlayan öğrencilere oryantasyon çalışmaları yapılır.

·         Çocuklar rehberlik saatinde serbest bırakılarak hangi oyuncak ve/ veya oyunu tercih ettikleri gözlemlenir, onların oyunlarına eşlik edilerek ve çocukların ilgileri incelenir.

·         Ders saatlerinde öğrenciler doğal öğrenme süreçlerinde gözlemlenir ve gerekli gelişim çizelgeleri oluşturulur.

        Rehber öğretmen öğrencilerle bireysel görüşmenin yanında  çeşitli envanter ve test uygulamaları da gerçekleştirir.(ihtiyaca göre) Bu çalışmalar çocuğun kendisi ve çevresi ile mutlu ve sağlıklı bir ilişki içinde olmasını amaçlar ve duygusal, sosyal, akademik açıdan gelişmenin altyapısını hazırlar, yaşanabilecek ya da karşılaşılan problemlerin tespitini ve çözümünü hedefler.

        Uygulanan test ve envanterler Türk Psikologlar Derneği onaylı güvenlir ve geçerliliği olan materyallerdir.

        Uygulanan testler ilk test-orta test-son test olarak 3 ayrı aşamada uygulanır ve bu gelişim aileyle paylaşılır.

Akademilk rehberlik servisi olarak veliye yönelik çalışmalarımız;

 Dönemde en az bir kez olmak üzere her veli ile rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninin katıldığı bireysel görüşmeler yapılır. Gerekli görülmesi halinde (Veli,rehber öğretmen ya da sınıf öğretmeni tarafından)önceden randevu alınması koşuluyla bu görüşmelerin sayısı artabilir.

Velileri bilgilendirme amaçlı her ay düzenli olarak rehberlik panosu hazırlanır ve her ay çeşitli konularda bilgilendirmeler internet üzerinden veliye aktarılır.

Tüm bu çalışmalar rehberlik servisi, sınıf ve branş öğretmenleri,okul idaresi ve velilerimizin koordinasyonu doğrultusunda gerçekleştirilir.

‘’Akademilk Ailesi Olarak Çocuklarımızın Hayallerinin Arkasında, Sizlerin İse Herzaman Yanınızdayız...’’